Karibu Sana.

Cheka Unenepe

Wednesday, July 10, 2013

Mhudumu na mteja

Mhudumu: Nikuletee black coffee? Mteje: Kwani mna coffee ya rangi gani ingine?

No comments:

Post a Comment